Ուսուցչական համաժողովի նպատակն է հանրային հարթակ հանդիսանալ հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում սոցիալական արդարության ջատագովության, սոցիալական անարդարության պատճառների և դրսևորումների քննարկման, մանկավարժական առաջավոր փորձի և կրթական լուծումների տարածման համար՝ համախմբելով կրթության տեղական ու միջազգային դերակատարներին:

Համաժողովին մասնակցության են հրավիրվում ուսուցիչներ, տնօրեններ, հանրակրթության բնագավառի մասնագետներ, հետազոտողներ և ներկայացուցիչներ։

0
Բանախոսներ
0 +
Մասնակիցներ

Սոցիալական արդարության շրջանակ

Հավասար հասանելիություն և մատչելիություն
Երեխայակենտրոն մոտեցում
Որակյալ կրթություն
Իրավունքների պաշտպանվածություն և փոխկապակցվածություն