Համաժողովի մասնակցության գրանցումը
ՓԱԿ Է

Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ գրանցումից հետո ձեր էլ․փոստին կուղարկվի համաժողովի մասնակցության հաստատման հրավերը:

Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ համաժողովի մասնակիցները ինքնուրույն են հոգալու տրանսպորտի և կեցության հարցերը (եթե այդպիսիք անհրաժեշտ են)